Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Har du KOL ?

 

Kronisk sygdom er en stor udfordring både for den enkelte og for den nærmeste familie. Ikke alene skal man lære at håndtere sygdommen, men man skal også lære at leve med forandringer i hverdagen og de følelsesmæssige påvirkninger, som sygdommen ofte fører med sig.

Fold alle ud

Med fokus på dine ressourcer og muligheder er formålet at give dig inspiration og redskaber til at mestre hverdagen med din lungesygdom.

Et lærings- og mestrings forløb tager udgangspunkt i både erfaring og viden. I samspil, mellem oplæg fra fagfolk og fra erfarne patienter, vil du have mulighed for at arbejde med de emner, som du selv har indflydelse på. Emnerne kunne f.eks. være:

– Et liv med en kronisk lungesygdom.

– Smerter, åndenød, træthed og søvnløshed

– Medicinhåndtering, inhalationsteknikker.

Kost og motion.

– Den følelsesmæssige påvirkning.

– Pårørendes og egen rolle.

– Netværksdannelse og andre tilbud.

Der vil være tavleundervisning, dialog og socialt samvær med mulighed for at tale med andre i samme situation.

Vi lægger stort vægt på deltageraktivitet. Alle har tavshedspligt.

Der vil være fysisk træning 1 time x 2 ugentlig

Undervisning 2 timer x 1 ugentlig

Den ene træningstime vil ligge i forlængelse af undervisningen.

Der vil forud for forløbet være en individuel samtale med dig og der afsluttes med en individuel opfølgende samtale.

Tilbuddet henvender sig til dig, der har fået stillet diagnosen kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL).

Ønsker du hjælp til rygestop formidles dette gerne. Kurset køre uafhængigt af det andet forløb.

Det er gratis at deltage i Lærings- og mestringsforløbet samt rygestopkursus.