Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Har du problemer med overvægt eller uplanlagt vægttab.

Lemvig Kommune har forskellige mulighed for at hjælpe dig, hvis du enten har problemer med overvægt eller undervægt. Du kan blive henvist til os fra egen læge, sygehus mm. men du kan også henvende dig til diætisten. Du vil blive inviteret ind til en samtale, hvor vi i samråd med dig prøver at finde den bedste løsning for dig.  

Fold alle ud

Små skridt er en vej til vægttab

Vægtstopkurserne handler om at tage små skridt.På den måde kan du opnå et vægtstop eller vægttab, der holder i længden ved at tage nogle små, overkommelige skridt.

Skridtene tager udgangspunkt i, hvor du er i dit liv lige nu.

Hvad er formålet med kurset?

For nogle vil det være at stoppe vægten i at stige, og for andre vil det være muligt at tabe sig. Et vægttab vil bl.a. være med til at forebyggende livsstilssygdomme, give mere livskvalitet og bedre selvværd.

Hvordan er kurset tilrettelagt?

Kurset foregår på hold med 8-12 deltagere. Der er 14 mødegange af 2 timer over 12 måneder. Derefter vil være opfølgning efter 6 og 12 måneder.

1-2 gang mødes vi i et skolekøkken og laver sund mad, som kan inspirere til, hvordan du relativt let og billigt kan ændre dine madvaner i en sundere retning.

Indholdet på kurset tilpasses deltagernes interesser, behov og ønsker.

Hvad kan undervisningen indeholde?

– Ændre sundhedsvaner udfra dine egne ønsker og mål.

– Sund kost i hverdagen.

– Motion.

– Indkøb og vaner.

– Sukker og blodsukker.

– At spise på følelserne.

– Motivation.

Der vil være tavleundervisning, dialog og socialt samvær med mulighed for at tale med andre i samme situation.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage i et vægtstopkursus.

Hvem kan deltage?

Alle borgere som er svært overvægtige (BMI > 30), og som kan indgå i en gruppe.

 

Når du har deltaget på et forløb eller været til individuel vejledning, har du i efterforløbet mulighed for at komme til åben vejning. Her bliver du vejet på en Tanita vægt, som laver en kropsanalyse af dig, så du kan følge med i, hvordan de vægt ændre sig, er det fedt eller musker man enten tager på eller taber mm.

Der er mulighed for efter aftale med en sundhedsmedarbejder at få fortaget en vejning.

 

Tilbud om individuelt vægttabsforløb ved klinisk diætist

Omfatter følgende:

  • En afklarende samtale af op til 60 minutters varighed

  • Vejning på kropsanalysevægt og måling af talje

  • Udlevering af relevant materiale

Herefter tilbydes der 3 opfølgende samtaler af ca. 30 minutter, og samtalerne vil afholdes ca. hver 4 uge.

Ved hver samtale vil der tilbydes vejning på kropsanalysevægt og mål af talje, og der vil følges op på de aftalte mål for vægttabsforløbet og relevante materialer udleveres.

Efter de 4 individuelle samtaler vil der være mulighed for at gøre brug af åben vejning (åben vejning er et tilbud/hjælp til at kunne fastholde personlige  mål og motivation for fortsat vægttab)

Åben vejning er et tilbud 2 gange i måneden, hvor du selv er ansvarlig for at møde op og medbringe data fra sidste vejninger.

Tid og sted for åben vejning vil fremgå af udleveret folder.

Forventninger til dig:

Du er motiveret for at arbejde med livsstilsvaner og kostændringer og aktivt deltage i forløbet.

Hvis du melder afbud til de aftalte samtaler, kan du ikke være sikker på, at du kan nå at få alle aftalte samtaler indenfor planlagte tid.

Hvis du udebliver 2 gange uden afbud, bliver  forløbet afsluttet. Det samme gør sig gældende, hvis du  melder afbud til 2 på hinanden følgende gange (dog kan særlige forhold gøre at der tages individuelle hensyn).

Afbud til aftalt samtale ved diætist skal gerne ske senest dagen før.