Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vidste du? - At du har størst chance for at blive og forblive røgfri ved en kombination af rygestopmedicin og professionel rygestoprådgivning. Lemvig Kommune tilbyder løbende flere forskellige rygestopkurser. Tilbuddet gælder både for hold og enkeltpersoner.

Gevinster ved rygestop

Uanset hvor længe du har røget, så vil et rygestop gavne dit helbred. Tobaksrygning er den mest betydende sygdomsfremkaldende faktor, som det er muligt at forebygge.

Nogle helbredsfordele viser sig allerede efter få timer som røgfri. Du får hurtigt mere energi og bedre vejrtrækning, og du vinder flere leveår, også selv om du er over 60 år når du stopper.Der er helbredsmæssige gevinster ved rygestop uanset alder og type af sygdom.

Et særligt tilbud frem til og med 2020

Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om dagen og er økonomisk udsat, er der en ekstra hjælpende hånd at få. Du kan få gratis rygestopmedicin / nikotinerstatning i op til 4 uger, hvis du samtidig tager imod rygestoprådgivning og bor i Lemvig Kommune.

Rygestoptilbud

I Lemvig Kommune kan vi tilbyde flere forskellige former for rygestoptilbud. De kan læse mere om dem neden for.

Fold alle ud

KOM & KVIT er et fleksibelt rygestopforløb til dig, der har lyst til at kvitte tobakken. Der er løbende optag på holdet, så du kan starte, når som helst. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Forløb

Et KOM & KVIT-forløb består af op til otte møder, som hver varer cirka halvanden time.

Forløbet starter med en individuel samtale mellem borgeren og rygestoprådgiveren. Her aftales det videre forløb. Der er mulighed for støtte via sms’er, mails, telefonisk samtale og møder i gruppen.

Målgruppe

KOM og KVIT er et tilbud til alle borgere i Lemvig Kommune, der er motiverede for rygestop.

Tilmelding og visitation

Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Borgeren skal selv tilmelde sig.

Tid og sted

Kurset afholdes onsdage kl. 16.00 – 17.30 på

Bøgelundvej 50

Bonnet

7620 Lemvig
 

 

Et tilbud til dig der gerne vil stoppe med at ryge, samtidig med at vi opholder os i naturen.

Forløbet er en kombination af:

  • Rygestopforløb

  • Fysisk aktivitet

  • Ophold i naturen

I forløbet vil vi kombinere det at være ude i naturen sammen med et rygestopforløb. Naturrummet vil blive brugt til flere former for fysisk aktivitet, walk & talk og sanseoplevelser. Rygestopforløbet giver mulighed for gruppesamvær, samtaler og abstinenshåndtering. Der vil også være mulighed for individuel fortrolig dialog mellem møderne.

Forløbet vil strække sig over 6 mødegange á 2 timer. Der ud over vil der være 3 mdr. opfølgning.

Det er gratis at deltage på kurset. Det er muligt for økonomisk udsatte at få gratis nikotinerstatning/ rygestopmedicin i op til 4 uger ved samtidig deltagelse i rygestoprådgivning.

Forløbet kan evt. tilrettelægges til kun at være for mænd.

Et tilbud til dig der gerne vil stoppe med at ryge, samtidig med at vi er aktive sammen.

Motion kan:

  • Mildne abstinenserne

  • Aflede tankerne

  • Løfte humøret

Vi vil afprøve flere former for motion.

Møderne starter med ca. 1 times motion efterfulgt af 1-1½ times rygestoprådgivning.

Forløbet vil strække sig over 6 mødegange á 2 – 2½ time. Der ud over vil der være 3 mdr. opfølgning.

Det er gratis at deltage på kurset. Det er muligt for økonomisk udsatte at få gratis nikotinerstatning/ rygestopmedicin i op til 4 uger ved samtidig deltagelse i rygestoprådgivning.

Forløbet kan evt. tilrettelægges til kun at være for mænd eller kvinder.