Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Træning

Lemvig Kommune tilbyder træning til borgere med kronisk sygdom og borgere der afventer operation.

Fold alle ud

Lemvig Kommune tilbyder en målrettet træningsindsats til dig, der er henvist til operation. Du opnår så godt et funktionsniveau som muligt inden operationen. På den måde vil du hurtigere komme over de eventuelle gener, som en operation kan give.

Hvordan foregår det?

Du vil blive tilbudt et intensivt og målrettet forløb alt efter dit behov. Træningen vil tage udgangspunkt i dit nuværende funktionsniveau og tilrettelægges efter, hvilken operation du skal have foretaget.
En fysioterapeut i kommunen vil holde en samtale med dig og foretage nogle relevante test. I samarbejde med dig udarbejdes der, herefter en handleplan.

 

Hvor foregår det?

Forløbet foregår i Sundhedsafdelingens træningslokaler i Lemvig.

 

Kontakt og tilmelding

Du kan selv henvende dig til et forløb eller få en henvisning fra lægen. Når det er gjort, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Sundhedsfremme inden for tre hverdage.

Til dig der deltager på et forløb for boregere med kronisk sygdom, som KOL, diabetes, rygproblemer mm. eller har en kræftsygdom, tilbyder Lemvig Kommune træning på et fælles hold med fysioterapeut. Træningen er tilrettelagt ud fra dit funktionsniveau. Træningen er et tilbud, som ofte er samtidig med at du deltager på et undervisningsforløb.

Lemvig Kommune tilbyder bassintræning til borgere, der deltager på undervisningsforløbe, og ikke kan klare andre former for træning. Under den afklarende samtale med en sundhedsprofessionel afklares det om den pågældende skal henvises til bassintræning.

Bassintræning foregår i Tangsø sundhedscenter, hvor en fysioterapeut står for træningen.

Der er mulighed for at få 8 gange træning.