Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Har du en kronisk sygdom?

Kronisk sygdom er en stor udfordring både for den enkelte og for den nærmeste familie. Ikke alene skal man lære at håndtere sygdommen, men man skal også lære at leve med forandringer i hverdagen og de følelsesmæssige påvirkninger, som sygdommen ofte fører med sig.

Fold alle ud

Med fokus på dine ressourcer og muligheder er formålet at give dig inspiration og redskaber til at mestre hverdagen med kronisk sygdom.

Forløbet tager udgangspunkt i både erfaring og viden. I samspil mellem oplæg fra fagfolk og fra erfarne patienter vil du have mulighed for at arbejde med enmer som eksempelvis:

– Et liv med en kronisk sygdom. Accept og mestring af ændrede livsvilkår.

– Håndtering af smerter, træthed, søvnløshed m.m.

– Stress, hukommelse og koncentration.

– Kost og motion.

– Den følelsesmæssige påvirkning.

– Pårørende.

– Tilknytning til arbejdsmarkedet. Tips og ideer i.f.t. jobafklaring, praktik og flexjob.

– Netværksdannelse

– Patientrettigheder.

Der vil være tavleundervisning, dialog og socialt samvær med mulighed for at tale med andre i samme situation.

– 2 timers undervisning 1 gang ugentlig i 14 uger.

Fordelt således, at der hver gang undervises i et relevant emne i ca. 1 time og herefter ca. 1 times undervisning i mindfulness, hvilket både er teoretisk samt i praksis.

8 ugers fysisk træning, der passer til dig.

Dette kan være:

– varmtvandsbassin

– træning ved fysioterapeut

Der vil forud for forløbet være en individuel samtale med dig, hvor dine forventninger og individuelle mål afklares.

Forløbet henvender sig til alle over 18 år med enkronisk sygdom, der ønsker at lære at tackle livet med denne.

Det er gratis at deltage i Lærings- og mestringsforløbet.