Pårørende

Rollen som pårørende kan være udfordrende at navigere
i. Når alvorlig eller kronisk sygdom indtræffer,
kan det medføre store forandringer i livet og hverdagen.
Er du ægtefælle, forælder, kæreste, partner, ven til,
eller barn af en med sygdom, har du måske oplevet
nye følelser og tanker. I så fald er du ikke alene.
Som pårørende er man ofte den, der skal klare de
ting, den syge ikke længere kan selv. Det kan være en
udfordring, hvis man ikke ved hvor man kan finde de
rette informationer, tilbud eller indgange.

Måske kan du genkende at du:

– føler dig belastet af ekstra mange praktiske
gøremål og et større ansvar
– ikke har overblik over hvem du kan henvende
dig til
– ikke kan finde vej i det kommunale landskab


Lemvig Kommune vil gerne støtte dig som pårørende,
så du finder den rette vej – om det så handler om
information, tilbud, støtte eller indsatser.

Kontakt:

Mail:  sundhedstilbud@lemvig.dk

Forløbskoordinator: Anne Sjørvad Johnsen  Tlf.: 9663 1175

Telefontid:
mandag kl. 16.00 til 18.00 og
torsdag kl. 08.00 til 10.00