Psykologhjælp til unge

Psykologhjælp til unge

I Børn og Familiecentret har vi et tilbud om anonym rådgivning og psykologhjælp til unge i alderen 15 - 25 år.

Rådgivningen tilbydes som personlig rådgivning af psykolog, ansigt-til-ansigt. Rådgivningen tager udgangspunkt i dine problemstillinger og spørgsmål med varighed af max. 5 samtaler. Psykologhjælpen er et anonymt tilbud. Det betyder, at rådgiveren ikke kan udtale sig skriftligt eller mundtligt om dig på baggrund af rådgivningen.

Læs mere om psykologhjælp her: